Efternamnet Barrstrand


Snabbfakta om Barrstrand


Barrstrand på rövarspråket: Bobarorrsostotroranondod
Barrstrand baklänges blir: Dnartsrrab

Hur många har Barrstrand som efternamn?

22 har Barrstrand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarrstrandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest