Efternamnet Barsk


Snabbfakta om Barsk


Barsk på rövarspråket: Bobarorsoskok
Barsk baklänges blir: Ksrab

Hur många har Barsk som efternamn?

236 har Barsk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarskObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest