Efternamnet Barsoum


Snabbfakta om Barsoum


Barsoum på rövarspråket: Bobarorsosoumom
Barsoum baklänges blir: Muosrab

Hur många har Barsoum som efternamn?

350 har Barsoum som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarsoumObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest