Efternamnet Bartels


Snabbfakta om Bartels


Bartels på rövarspråket: Bobarortotelolsos
Bartels baklänges blir: Sletrab

Hur många har Bartels som efternamn?

53 har Bartels som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BartelsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest