Efternamnet Barthelemy


Snabbfakta om Barthelemy


Barthelemy på rövarspråket: Bobarortothohelolemomy
Barthelemy baklänges blir: Ymelehtrab

Hur många har Barthelemy som efternamn?

16 har Barthelemy som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarthelemyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest