Efternamnet Barthold


Snabbfakta om Barthold


Barthold på rövarspråket: Bobarortothohololdod
Barthold baklänges blir: Dlohtrab

Hur många har Barthold som efternamn?

10 har Barthold som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BartholdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest