Efternamnet Bartlett


Snabbfakta om Bartlett


Bartlett på rövarspråket: Bobarortotloletott
Bartlett baklänges blir: Tteltrab

Hur många har Bartlett som efternamn?

43 har Bartlett som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BartlettObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest