Efternamnet Barton


Snabbfakta om Barton


Barton på rövarspråket: Bobarortotonon
Barton baklänges blir: Notrab

Hur många har Barton som efternamn?

87 har Barton som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BartonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest