Efternamnet Bartosch


Snabbfakta om Bartosch


Bartosch på rövarspråket: Bobarortotososchoch
Bartosch baklänges blir: Hcsotrab

Hur många har Bartosch som efternamn?

39 har Bartosch som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BartoschObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest