Efternamnet Barua


Snabbfakta om Barua


Barua på rövarspråket: Bobarorua
Barua baklänges blir: Aurab

Hur många har Barua som efternamn?

55 har Barua som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BaruaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest