Efternamnet Barwich


Snabbfakta om Barwich


Barwich på rövarspråket: Bobarorwowichoch
Barwich baklänges blir: Hciwrab

Hur många har Barwich som efternamn?

25 har Barwich som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BarwichObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest