Efternamnet Basaric


Snabbfakta om Basaric


Basaric på rövarspråket: Bobasosaroricoc
Basaric baklänges blir: Cirasab

Hur många har Basaric som efternamn?

17 har Basaric som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BasaricObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest