Efternamnet Bash


Snabbfakta om Bash


Bash på rövarspråket: Bobasoshoh
Bash baklänges blir: Hsab

Hur många har Bash som efternamn?

17 har Bash som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BashObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest