Efternamnet Bashe


Snabbfakta om Bashe


Bashe på rövarspråket: Bobasoshohe
Bashe baklänges blir: Ehsab

Hur många har Bashe som efternamn?

38 har Bashe som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BasheObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest