Efternamnet Bashotaj


Snabbfakta om Bashotaj


Bashotaj på rövarspråket: Bobasoshohototajoj
Bashotaj baklänges blir: Jatohsab

Hur många har Bashotaj som efternamn?

17 har Bashotaj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BashotajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest