Efternamnet Bermå


Snabbfakta om Bermå


Bermå på rövarspråket: Boberormomå
Bermå baklänges blir: åmreb

Hur många har Bermå som efternamn?

14 har Bermå som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BermåObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest