Efternamnet Bermås


Snabbfakta om Bermås


Bermås på rövarspråket: Boberormomåsos
Bermås baklänges blir: Såmreb

Hur många har Bermås som efternamn?

13 har Bermås som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BermåsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest