Efternamnet Bermlid


Snabbfakta om Bermlid


Bermlid på rövarspråket: Boberormomlolidod
Bermlid baklänges blir: Dilmreb

Hur många har Bermlid som efternamn?

39 har Bermlid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BermlidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest