Efternamnet Bermsten


Snabbfakta om Bermsten


Bermsten på rövarspråket: Boberormomsostotenon
Bermsten baklänges blir: Netsmreb

Hur många har Bermsten som efternamn?

22 har Bermsten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BermstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest