Efternamnet Bermudez


Snabbfakta om Bermudez


Bermudez på rövarspråket: Boberormomudodezoz
Bermudez baklänges blir: Zedumreb

Hur många har Bermudez som efternamn?

42 har Bermudez som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BermudezObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest