Efternamnet Bern


Snabbfakta om Bern


Bern på rövarspråket: Boberornon
Bern baklänges blir: Nreb

Hur många har Bern som efternamn?

298 har Bern som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest