Efternamnet Bernadt


Snabbfakta om Bernadt


Bernadt på rövarspråket: Boberornonadodtot
Bernadt baklänges blir: Tdanreb

Hur många har Bernadt som efternamn?

10 har Bernadt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernadtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest