Efternamnet Bernåker


Snabbfakta om Bernåker


Bernåker på rövarspråket: Boberornonåkokeror
Bernåker baklänges blir: Rekånreb

Hur många har Bernåker som efternamn?

13 har Bernåker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernåkerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest