Efternamnet Bernales


Snabbfakta om Bernales


Bernales på rövarspråket: Boberornonalolesos
Bernales baklänges blir: Selanreb

Hur många har Bernales som efternamn?

10 har Bernales som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernalesObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest