Efternamnet Bernalt


Snabbfakta om Bernalt


Bernalt på rövarspråket: Boberornonaloltot
Bernalt baklänges blir: Tlanreb

Hur många har Bernalt som efternamn?

33 har Bernalt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernaltObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest