Efternamnet Bernander


Snabbfakta om Bernander


Bernander på rövarspråket: Boberornonanondoderor
Bernander baklänges blir: Rednanreb

Hur många har Bernander som efternamn?

88 har Bernander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest