Efternamnet Bernblad


Snabbfakta om Bernblad


Bernblad på rövarspråket: Boberornonbobloladod
Bernblad baklänges blir: Dalbnreb

Hur många har Bernblad som efternamn?

11 har Bernblad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernbladObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest