Efternamnet Berndes


Snabbfakta om Berndes


Berndes på rövarspråket: Boberornondodesos
Berndes baklänges blir: Sednreb

Hur många har Berndes som efternamn?

33 har Berndes som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerndesObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest