Efternamnet Berndt


Snabbfakta om Berndt


Berndt på rövarspråket: Boberornondodtot
Berndt baklänges blir: Tdnreb

Hur många har Berndt som efternamn?

255 har Berndt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerndtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest