Efternamnet Berndtson


Snabbfakta om Berndtson


Berndtson på rövarspråket: Boberornondodtotsosonon
Berndtson baklänges blir: Nostdnreb

Hur många har Berndtson som efternamn?

147 har Berndtson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerndtsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest