Efternamnet Bernefalk


Snabbfakta om Bernefalk


Bernefalk på rövarspråket: Boberornonefofalolkok
Bernefalk baklänges blir: Klafenreb

Hur många har Bernefalk som efternamn?

15 har Bernefalk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernefalkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest