Efternamnet Bernehjält


Snabbfakta om Bernehjält


Bernehjält på rövarspråket: Boberornonehohjojäloltot
Bernehjält baklänges blir: Tläjhenreb

Hur många har Bernehjält som efternamn?

27 har Bernehjält som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernehjältObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest