Efternamnet Berneklint


Snabbfakta om Berneklint


Berneklint på rövarspråket: Boberornonekoklolinontot
Berneklint baklänges blir: Tnilkenreb

Hur många har Berneklint som efternamn?

34 har Berneklint som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerneklintObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest