Efternamnet Bernéli


Snabbfakta om Bernéli


Bernéli på rövarspråket: Boberornonéloli
Bernéli baklänges blir: Ilénreb

Hur många har Bernéli som efternamn?

25 har Bernéli som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernéliObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest