Efternamnet Bernelid


Snabbfakta om Bernelid


Bernelid på rövarspråket: Boberornonelolidod
Bernelid baklänges blir: Dilenreb

Hur många har Bernelid som efternamn?

12 har Bernelid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernelidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest