Efternamnet Bernell


Snabbfakta om Bernell


Bernell på rövarspråket: Boberornoneloll
Bernell baklänges blir: Llenreb

Hur många har Bernell som efternamn?

11 har Bernell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest