Efternamnet Bernerfalk


Snabbfakta om Bernerfalk


Bernerfalk på rövarspråket: Boberornonerorfofalolkok
Bernerfalk baklänges blir: Klafrenreb

Hur många har Bernerfalk som efternamn?

12 har Bernerfalk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernerfalkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest