Efternamnet Bernersjö


Snabbfakta om Bernersjö


Bernersjö på rövarspråket: Boberornonerorsosjojö
Bernersjö baklänges blir: öjsrenreb

Hur många har Bernersjö som efternamn?

18 har Bernersjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernersjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest