Efternamnet Bernet


Snabbfakta om Bernet


Bernet på rövarspråket: Boberornonetot
Bernet baklänges blir: Tenreb

Hur många har Bernet som efternamn?

21 har Bernet som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernetObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest