Efternamnet Bernéus


Snabbfakta om Bernéus


Bernéus på rövarspråket: Boberornonéusos
Bernéus baklänges blir: Suénreb

Hur många har Bernéus som efternamn?

20 har Bernéus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernéusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest