Efternamnet Bernhardsen


Snabbfakta om Bernhardsen


Bernhardsen på rövarspråket: Boberornonhoharordodsosenon
Bernhardsen baklänges blir: Nesdrahnreb

Hur många har Bernhardsen som efternamn?

22 har Bernhardsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernhardsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest