Efternamnet Bernhardson


Snabbfakta om Bernhardson


Bernhardson på rövarspråket: Boberornonhoharordodsosonon
Bernhardson baklänges blir: Nosdrahnreb

Hur många har Bernhardson som efternamn?

32 har Bernhardson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernhardsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest