Efternamnet Bernhardsson


Snabbfakta om Bernhardsson


Bernhardsson på rövarspråket: Boberornonhoharordodsossonon
Bernhardsson baklänges blir: Nossdrahnreb

Hur många har Bernhardsson som efternamn?

1 692 har Bernhardsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernhardssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest