Efternamnet Bernhardt


Snabbfakta om Bernhardt


Bernhardt på rövarspråket: Boberornonhoharordodtot
Bernhardt baklänges blir: Tdrahnreb

Hur många har Bernhardt som efternamn?

179 har Bernhardt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernhardtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest