Efternamnet Bernheden


Snabbfakta om Bernheden


Bernheden på rövarspråket: Boberornonhohedodenon
Bernheden baklänges blir: Nedehnreb

Hur många har Bernheden som efternamn?

23 har Bernheden som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernhedenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest