Efternamnet Bernheim


Snabbfakta om Bernheim


Bernheim på rövarspråket: Boberornonhoheimom
Bernheim baklänges blir: Miehnreb

Hur många har Bernheim som efternamn?

17 har Bernheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest