Efternamnet Bernholdsson


Snabbfakta om Bernholdsson


Bernholdsson på rövarspråket: Boberornonhohololdodsossonon
Bernholdsson baklänges blir: Nossdlohnreb

Hur många har Bernholdsson som efternamn?

14 har Bernholdsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernholdssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest