Efternamnet Berninger


Snabbfakta om Berninger


Berninger på rövarspråket: Boberornoninongogeror
Berninger baklänges blir: Regninreb

Hur många har Berninger som efternamn?

22 har Berninger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BerningerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest