Efternamnet Bernler


Snabbfakta om Bernler


Bernler på rövarspråket: Boberornonloleror
Bernler baklänges blir: Relnreb

Hur många har Bernler som efternamn?

19 har Bernler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernlerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest