Efternamnet Bernodt


Snabbfakta om Bernodt


Bernodt på rövarspråket: Boberornonododtot
Bernodt baklänges blir: Tdonreb

Hur många har Bernodt som efternamn?

11 har Bernodt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BernodtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest